இரகசிய பாபோமேட் குறியீடு இரகசிய பாபோமேட் குறியீடு

லூசிபெரியன் கோடெஸ்-பாகம்-1
*************************************************
டெவில்ஸ் கிரௌன்
******************************
பாடம்-1 – ஆன்ம ரசவாத குறியீடு – ஒளிநாடா -9

இரகசிய பாபோமேட் குறியீடு
******************************************

இந்த அதி இரகசிய குறியீடை பயன்படுத்தினால் நீங்கள் சகல விதமான தாந்திரீக சக்திகளின் இருப்பிடமாக மாறுவது உறுதி . தாந்திரீக சக்திகள் வற்றாத ஊற்றாய் உங்களுள் வெளிப்படும் . எந்த தேவதா உபாசனையாக இருந்தாலும் அதில் வெற்றி கிட்டும் . மந்திர , தந்திர ,யந்திர பிரயோக முறைகள் அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டும் .

வரும் திங்கள் கிழமை அன்று இந்த குறியீடை பற்றின இரகசியம் லூசிபெரியன் கோடெஸ் மாணவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த படும்

Posted on: May 17, 2018admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *