கடுசியஸ் தண்டம் ரகசியம்

லூசிபெரியன் கோடெஸ்-பாகம்-1
*************************************************
டெவில்ஸ் கிரௌன்
******************************
பாடம்-1 – ஆன்ம ரசவாத குறியீடு

கடுசியஸ் தண்டம் ரகசியம்
****************************************
இது வரை உலகில் யாரும் சொல்லாத இரகசியங்கள் முதல் முதலில் என் மாணவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த படுகின்றது
*************************************************************************************************************************************************************
ஒருவர் இந்த தண்டத்தின் ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு , இந்த அதி இரகசிய தாந்திரீக பிரயோக முறையை பின்பற்றி வந்தால் அவர் சகல விதமான தாந்திரீக சக்திகளின் இருப்பிடமாக மாறுவார் .இந்த பிரயோக முறையை செய்யும் நபரின் வாழ்வில் அவர் நினைத்த அனைத்து காரியங்களும் நிறைவேறும் .

1. கடுசியஸ் தண்டத்தின் தத்துவ ரகசியம் .
2. சகல விதமான தாந்திரீக சக்திகளை வழங்கும் கடுசியஸ் தியான பிரயோகம் .
3. நம் ஆசைகள் அனைத்தயும் நிறைவேற்றும் கடுசியஸ் தண்டம் தாந்திரீக பிரயோகம் .

இன்னும் பல இரகசியங்கள் நாளை மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட உள்ளது .

நாம் நினைக்கும் அனைத்து காரியங்களையும் உடனே நடத்தி கொடுக்கும் கடுசியஸ் தாந்திரீக பிரயோக முறையில் , அதி சக்திவாய்ந்த மெழுகுவர்த்தி பிரயோக முறை

இன்று மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர படுகின்றது

Posted on: May 17, 2018admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *