டெவில்ஸ் கிரௌன் உச்சாடனம்

டெவில்ஸ் கிரௌன்
******************************
பாடம்-1 – ஆன்ம ரசவாத குறியீடு – ஒளிநாடா -16

டெவில்ஸ் கிரௌன் உச்சாடனம்
*************************************************

இந்த பாடம் மாணவர்களின் வாழ்வில் சகல விதமான சௌபாக்கியங்களையும் , சுகபோகங்களையும் அன்பவிக்க ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக அமையும்.

1. டெவில்ஸ் கிரௌன் குறியீட்டின் இரகசியம்
2. டெவில்ஸ் கிரௌனின் இயக்க சக்திகளை ஆவாகனம் செய்தல்
3.டெவில்ஸ் கிரௌனை பயன்படுத்தி மகத்தான , ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ உபதேசங்கள்

இன்னும் பல இரகசியம் வரும் வியாழன் அன்று வெளிப்படுத்த படுகின்றது

Posted on: May 17, 2018admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *